Çerez Örnek
canlı destek

Kuruluş Amacı

Güncelleme: 07/01/2021

EGE Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm birimleri, eklentileri ve ortak çevreyi paylaşan çalışanları, stajyerleri, hizmet sunma amacıyla üniversite sorumluluk sınırları içine giren kişileri iş sağlığı ve güvenliği açısından belirli bir standart doğrultusunda daha iyi duruma getirmek amacıyla alınması gereken asgari önlemleri, uygulamaları ve düzenlemeleri sağlamak/sağlatmak amacı ile kurulan bir birimdir. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün yasal mevzuat dayanağı 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasıdır. Bu yasa ile iş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşam ve çalışma ortamının sağlanması, böylelikle ortamı paylaşanları etkileyebilecek zarar verici olayların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarını da içine alan bu yasa uyarınca üniversitemizdeki ilk çalışmalar 2012 yılında Ege Üniversitesi hastanesinde Çalışan Sağlığı Güvenliği Biriminde (ÇASAGÜB) başlamış, 2013 yılında da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi Kurucu Komisyonu’na üniversitenin tüm birimlerinde konu ile ilgili çalışmalar yapılması için görevlendirme yapılmıştır. 5 Mart 2015 tarihinde “EGE İSG Koordinatörlüğü” ismini alan birim , 2 Şubat 2017 tarihinde doğrudan Rektörlüğe bağlanmış ve halen EÜ. Rektörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

EGE İSG Koordinatörlüğü; Koordinatör, 2 koordinatör yardımcısı, tam zamanlı 1 iş yeri hekimi ve 3  iş güvenliği uzmanı ve 1 sekreterden oluşmaktadır. EGE İSG Koordinatörlüğünün İSG faaliyetleri; birimlerde kurul eğitimleri, çalışan eğitimleri, çalışanların periyodik muayeneleri, birimlere ait risk analizleri, sağlıkla ilgili akademik birimlerinin öğrencilerinin ilgili bakanlıkça belirtilen aşılarının yapılması, staj öncesi İSG eğitimleri, İSG organizasyonlarının yapılması, izlem ve dokümantasyon işlemleri olarak sayılabilir.

EGE İSG Koordinatörlüğü, daha huzurlu bir Ege Üniversitesi ve daha mutlu paydaşlar için çalışmalarına kararlı, sürekli ve yüksek memnuniyet derecesiyle devam etmektedir.


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ